Загальна інформація

Цілі підприємства:

 • створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів КНП «Лікарня»;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення профілактичних оглядів;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • участь у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КНП «Лікарня»;
 • визначення потреби структурних підрозділів КНП «Лікарня» у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • видавництво учбової та монографічної літератури;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу КНП «Лікарня»;

КНП «Вижницька районна лікарня» надає послуги у сфері охорони здоров’я, а саме :

 • надання амбулаторної медичної допомоги вузькими спеціалістами (терапія, хірургія, педіатрія, онкологія, неврологія, психіатрія, травматологія, функціональна діагностика, пульмонологія, кардіологія тощо );
 • стаціонарна медична допомога (хірургія, отоларингологія, травматологія, терапія, педіатрія, анестезіологія, гінекологія, акушерство);
 • проведення профілактичних медичних оглядів тощо.

Контактна інформація

Адреса: 59200, Чернівецька обл., Вижницький район, місто Вижниця, вулиця Й. Бурги, 5

Телефон:

 • +380373021142
 • +380373021373